Nenechte si ujít! K Vašemu novému počítači dostanete PC HRU jako DÁREK - POUZE NYNÍ!

KE KAŽDÉMU HERNÍMU POČÍTAČI ZDARMA WINDOWS 11 nebo WINDOWS 10 | Nevíte si rady s výběrem PC? Sdělte nám cenovou relaci a rádi pomůžeme vybrat to nejlepší.

FOTOGALERIE našich hotových herních počítačů: Klikněte ZDE

| Email: Po–Ne 07:00-22:00, i o svátcích |

Reklamační řád

důležité informace k uplatnění reklamace:

 

V případě problémů nás můžete dopředu kontaktovat, buď emailem nebo telefonicky. Většina problémů se často vyřeší pouze po telefonu. 

MOŽNOSTI VYŘÍZENÍ REKLAMACE


1) Využití námi nabízeného svozu PPL ZDARMA v případě reklamace počítače

(doporučujeme, nejpraktičtější a nejrychlejší způsob)

 

DŮLEŽITÉ:  Při objednání svozu na eshopu do poznámky pro prodejce vždy uveďte popis závady + číslo objednávky (nebo číslo faktury) zakoupeného počítače.

Bez tohoto nebude svoz akceptován.

 

 

SVOZ PPL KURÝRA LZE OBJEDNAT PO KLIKNUTÍ NA ODKAZ:

OBJEDNÁVKA SVOZU na REKLAMACI

OBJEDNÁNÍM SVOZU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI PŘEPRAVY, KTERÉ JSOU ZDE UVEDENY.

Zboží je nutné řádně zabalit, balík není nutné popisovat adresami - kurýr si přiveze etiketu s dodací adresou.

V případě reklamace zařízení (počítače, notebooky), které vyžadují účet čí ověření pro vstup do zařízení, je nutné vyresetovat do továrního nastavení, za ztrátu dat během reklamačního procesu v zařízení nezodpovídáme, doporučujeme tedy veškerá data přes zasláním na reklamaci zálohovat.

 

POSTUP, JAK SPRÁVĚ ZABALIT ZÁSILKU - ČTĚTE POZORNĚ !!

Balík si následující pracovní den od Vás vyzvedne kurýr PPL a předá potvrzení o převzetí, balík si sám polepí přepravní etiketou s doručovací adresou. 

Produkt na objednání svozu na reklamaci je nastaven na částku 1 Kč, neboť eshop neumožňuje objednat zboží v hodnotě 0 Kč. V případě oprávněné reklamace zboží (hardwaru) samozřejmě nic platit nebudete. 

DŮLEŽITÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Záruka se nevztahuje na softwarové vady (poškození operačního systému Windows, viry, apod.), ale pouze na vady na hardware. V případě softwarových chyb odesílejte zařízení na opravu, nikoli na reklamaci. Svoz zdarma lze uplatnit pouze v případě reklamace (hardwarové závady). Před zasláním zboží na reklamaci doporučujeme provést zálohu dat, za případnou ztrátu neručíme.

Záruka se mimo jiné taktéž nevztahuje na neodborné zásahy do PC ze strany zákazníka (např. "rozladěné" nastavení BIOS setupu, apod.).

Zboží na reklamaci (opravu) je nutné řádně zabalit, aby nedošlo k poškození při přepravě. Každá zásilka musí obsahovat adekvátní výplně a deformační zóny. I přes naše opakované upozornění nám stále zákazníci zasílají velmi nevhodně a nedostatečně zabalené zásilky (PC volně v krabici bez výplní, apod). V takovém případě nemůžeme zaručit kladné vyřízení reklamace na poškozeném balíku u přepravce a pochopitelně ani my nemůžeme uznat reklamaci na reklamovaném zboží, pokud je poškozeno přepravou.

Dle podmínek přepravce musí být balení robustní tak, aby zboží nebylo poškozeno při pádu z výšky 120 centimetrů z pásu logistického centra.

Veškeré zásilky po přijetí od přepravce řádně zkontrolujeme, v případě poškození provádíme úvodní fotodokumentaci. V případě poškození přijaté zásilky informujeme přepravce, případně pokud je poškozený obal, na místě sepíšeme reklamační protokol. V případě, že dopravce v rámci reklamačního řízení rozhodne v neprospěch zákazníka z důvodu nedostatečné kvality zabalení a zvolené výplně, naše společnost Compík s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za tyto škody. Toto se týká pouze zásilek přijatých, nikoliv zásilek zaslaných od nás k zákazníkovi.

UPOZORŇUJEME, ŽE NERUČÍME ZA POŠKOZENÉ ZBOŽÍ PŘI PŘEPRAVĚ OD ZÁKAZNÍKA K NÁM, NEDOSTATEČNĚ A NEVHODNĚ ZABALENÉ ZÁSILKY NEBUDOU OD KURÝRA PŘIJATY. 

U herních počítačů s grafickou kartou Nvidia RTX řady či jinou velkou a tedy těžkou grafickou kartou doporučujeme vložit bublinkové výplně i do vnitřní části PC kolem grafické karty, aby nedošlo k vytržení grafické karty ze základní desky a poškození vnitřní části počítače.

 

 *) Svoz lze objednat pouze po ČR.


2) Zboží k nám na reklamaci zašlete vlastní dopravou (Česká pošta, apod.)

V případě, že nevyužijete náš svoz na reklamaci, vždy k PC přiložte předvyplněný Reklamační protokol s číslem faktury nebo číslem objednávky a popisem závady + zpáteční adresou a telefonním kontaktem (případně nám vše zašlete v elektronické podobě emailem). Ke zboží doporučujeme přiložit kopii faktury s uvedením čísla objednávky. Taktéž platí povinnost zboží řádně zabalit, aby nedošlo k poškození při přepravě. Reklamační protokol naleznete ke stažení zde:

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

 

Řádně zabalené zboží zašlete na adresu:

Compík s. r. o. - REKLAMACE

Denisova 504

506 01  Jičín

 

Opět platí stejné podmínky přepravy, za poškozené zboží přepravou k nám neručíme, natož v případě, bude-li zboží špatně zabaleno.


3) ZBOŽÍ je možné k nám dopravit i osobně

(je nutno předem domluvit termín převzetí z důvodu možné nepřítomnosti na provozně - např. z důvodu nasmlouvaných oprav v okolí) a po vyřešení reklamace si jej opět vyzvednout. Taktéž společně s vyplněným Reklamačním protokolem a uvedením čísla objednávky (faktury).

 


 

Výrobky, na které se vztahuje právo na uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady, popisem závady a včetně původních součástí balení.

ZBOŽÍ ZASÍLEJTE ŘÁDNĚ ZABALENÉ (aby nedošlo k jeho poškození při přepravě) a OČIŠTĚNÉ (týká se hlavně PC sestav) !!

TAKTO NA REKLAMACI NE :

 


KOMPLETNÍ Reklamační řád společnosti

 

Compík s. r. o.

 

Sídlo:                    Na Jihu 524, Jičín, PSČ 506 00

IČO:                       28820436

DIČ:                       CZ28820436

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29397

(dále jen „Prodávající“)

 

 

pro reklamaci zboží, včetně zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.compik.cz

 

 

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Kontaktní adresa:       Compík, s.r.o.

Na Jihu 524

506 00 Jičín

Kontaktní e-mail:      info@compik.cz

Kontaktní telefon:      (+420) 777 159 719

(+420) 774 894 566

 

1.  Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a je-li Kupujícím spotřebitel, zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.  Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle Reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny).

 

3.  Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží nebo při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

4.  Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci se u použitého zboží nepoužijí na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení.

 

5.  U veškerého nového zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době minimálně dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Pokud je na webovém rozhraní uvedena delší záruční doba, pak se uplatní tato delší doba.

 

6.  U veškerého použitého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u takového zboží nevyskytnou v době dvanácti měsíců od převzetí zboží Kupujícím.

 

7.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Není-li Kupující spotřebitelem, není mu záruka za jakost poskytována.

 

8.  V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

9. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

10.  Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případy stanovené zákonem.

 

11.  Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 

12.  U veškerých služeb odpovídá Prodávající Zákazníkovi, který je spotřebitelem za to, že zařízení při převzetí nemá vadu, pro kterou bylo odesláno na opravu.

 

13.  V případě, že byla služba poskytnuta vadně, má Zákazník právo na bezplatnou opravu vady. Nelze-li vadu odstranit, má Zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny.

 

14.  Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník vadu sám způsobil.

 

15.  Případnou vadu je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu poté, kdy má Zákazník možnost zařízení prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Nejpozději lze vadu reklamovat do šesti měsíců od převzetí opraveného zařízení.

 

16.  Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví Prodávající písemné potvrzení.

 

17.  Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

 

18.  V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

19.  Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu.

 

Zjednodušeně: záruka a nároky z odpovědnosti za vady na zboží zanikají v následujících případech:

- Vypršela-li záruční doba u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy.
- Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na výrobku, PC komponentu (počítače dodáváme zpravidla nepečetěné)
- Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
- Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí.
- Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
- Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.

- Pokud se jedná pouze o softwarovou závadu (např. zavirovaný nebo jinak poškozený operační systém, apod.)
- Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
- Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
- Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
- Zboží bylo poškozeno živly.

V případě neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn účtovat náklady spojené s diagnostikou, testováním a přepravou (v případě objednání námi nabízeného svozu při neoprávněné reklamaci si vyhrazujeme právo účtovat minimálně náklady spojené s přepravou - u PPL či DPD dle platného ceníku na ppl.cz nebo dpd.cz za sběrný balík a zpáteční private balík podle dané hmotnosti - zpravidla 300 Kč s DPH). Nejedná-li se o záruční bezplatnou opravu vady, prodávající nabídne kupujícímu možnost opravy vady dle platného ceníku. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku nebo po zaplacení faktury.

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

 

20.  Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

  • Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
  • Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní.
  • Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na Kontaktní adresu Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě), do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nic z výše uvedeného nebrání pozitivnímu vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

 

21.  Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

22.  V případě reklamování elektronických zařízení (počítače, notebooky), které vyžadují účet čí ověření pro vstup do zařízení, je nutné vyresetovat do továrního nastavení, za ztrátu dat během reklamačního procesu v zařízení nezodpovídáme, doporučujeme veškerá data přes zasláním k reklamaci zálohovat!

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 1. 2015.